• Diamond ice molds

    ડાયમંડ આઇસ આઇસ મોલ્ડ

    અમારા પેટન્ટ બરફના ઘાટ પાણીની ઠંડક પ્રક્રિયાને નિયંત્રિત કરે છે. અમારા બરફના ઘાટ બરફના દડા અથવા સમઘનની અંદર સ્થિર થાય તે પહેલાં, પાણીના તમામ હવાના પરપોટા અને અશુદ્ધિઓને અલગ અને દૂર કરે છે.